Empower Yourself biedt WMO ambulante begeleiding in de gemeenten Breda en Dongemond (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg & Altena) en gemeente Breda. We hebben expertise en affiniteit met verschillende doelgroepen, waarbij onze werkwijze per doelgroep verschilt. Ons personeel is speciaal getraind om deze groepen te ondersteunen. Begrip is essentieel voor een succesvolle begeleiding. Daarom investeren we veel in het begrijpen van onze doelgroepen.

Onze expertise omvat:

  • Licht verstandelijke beperking (LVB): We bieden individuele begeleiding aan mensen met een LVB, zodat zij zelfstandig kunnen functioneren en deelnemen aan de maatschappij.
  • Interculturele doelgroep: We ondersteunen mensen met een interculturele achtergrond bij sociale integratie en participatie, door middel van taalondersteuning, culturele activiteiten, ondersteuning bij werk of opleiding, en informatievoorziening.
  • Jongvolwassenen met een justitieel verleden of dreigende criminaliteit: We bieden begeleiding, dagbesteding, schuldhulpverlening, hulp bij verslaving en opvoedingsondersteuning om jongvolwassenen te helpen een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij en recidive te voorkomen.

Ons doel is om mensen te empoweren en te helpen bij hun ontwikkeling, zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de samenleving en een positieve toekomst kunnen opbouwen.