Empower Yourself biedt WMO ambulante begeleiding. We zijn werkzaam in de gemeenten Breda en Dongemond gemeenten  (Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg & Altena) en gemeente Breda. Wij hebben bij Empower Yourself expertise en affiniteit met de volgende doelgroepen. De werkwijze verschilt per doelgroep. Wij hebben personeel in dienst die deze groepen kan dienen. Om te kunnen werken aan gestelde doelen, dient er wederzijds begrip te zijn. Bij het ontbreken ervan, zal de ondersteuning moeizaam verlopen. Vandaar dat wij veel investeren in het begrijpen van onze doelgroep. 

 

Licht verstandelijke beperking (LVB)

Mensen met een LVB (licht verstandelijke beperking) hebben vaak moeite met het begrijpen van complexe informatie en het zelfstandig uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan ondersteuning bieden aan deze doelgroep door middel van verschillende voorzieningen, zoals:

  1. Begeleiding: het bieden van individuele begeleiding bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten, zoals het huishouden of het regelen van administratieve zaken.

Het doel van deze ondersteuning is om mensen met een LVB te helpen zo zelfstandig mogelijk te functioneren en deel te nemen aan de maatschappij.

 

Interculturele doelgroep 

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan mensen met een interculturele achtergrond ondersteunen bij het bevorderen van hun sociale integratie en participatie in de samenleving. Hierbij kan de WMO bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij:

  1. Taalondersteuning: het bieden van taalcursussen om de Nederlandse taal te leren en te verbeteren, zodat mensen met een interculturele achtergrond beter kunnen communiceren en participeren in de samenleving.

  2. Culturele activiteiten: het bieden van activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van begrip en respect tussen verschillende culturen, en het stimuleren van deelname aan culturele evenementen.

  3. Ondersteuning bij werk of opleiding: het bieden van begeleiding bij het vinden van werk of een opleiding, bijvoorbeeld door het aanbieden van cursussen of sollicitatietrainingen.

  4. Informatievoorziening: het bieden van informatie over de Nederlandse samenleving, zoals wet- en regelgeving, gezondheidszorg en onderwijs, om mensen met een interculturele achtergrond beter te informeren en te ondersteunen.

Het doel van deze ondersteuning is om mensen met een interculturele achtergrond te helpen zich thuis te voelen in Nederland en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij.

 

Jongvolwassenen met een justitieel verleden of degene hierin dreigt te vallen

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) kan ondersteuning bieden aan jongvolwassenen met een crimineel verleden of jongvolwassenen die dreigen af te glijden naar criminaliteit. Hierbij kan de WMO bijvoorbeeld ondersteuning bieden bij:

  1. Begeleiding: het bieden van individuele begeleiding bij het ontwikkelen van vaardigheden om weer grip te krijgen op het leven en om deelname aan de maatschappij te bevorderen.

  2. Dagbesteding: het bieden van een zinvolle dagbesteding, zoals werk of vrijwilligerswerk, om sociale contacten te bevorderen en het gevoel van eigenwaarde te vergroten.

  3. Schuldhulpverlening: het bieden van ondersteuning bij het oplossen van financiële problemen, die vaak kunnen leiden tot crimineel gedrag.

  4. Hulp bij verslaving: het bieden van hulp bij het overwinnen van verslavingen, die ook een belangrijke rol kunnen spelen bij criminaliteit.

  5. Opvoedingsondersteuning: het bieden van ondersteuning aan ouders van jongvolwassenen die dreigen af te glijden naar criminaliteit, om hen te helpen bij het opvoeden en begeleiden van hun kinderen.

Het doel van deze ondersteuning is om jongvolwassenen te helpen zich te ontwikkelen tot volwaardige en zelfstandige deelnemers aan de maatschappij en om recidive te voorkomen. Door te investeren in deze jongvolwassenen, kan de samenleving uiteindelijk veiliger worden en kan de kans op herhaling van crimineel gedrag worden verminderd.