Ambulante ondersteuning (begeleiding) 

Als het gaat om begeleiding vanuit de WMO, wordt er op verschillende leefgebieden gewerkt, afhankelijk van de individuele behoeften van de cliënt. Hieronder worden de belangrijkste leefgebieden genoemd:

  1. Zelfredzaamheid: Bij zelfredzaamheid gaat het om het stimuleren en ondersteunen van de cliënt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ondersteuning wordt geboden bij het doen van boodschappen, het bereiden van maaltijden, het schoonhouden van de woning of het beheren van financiën.

  2. Sociaal functioneren: Bij sociaal functioneren gaat het om het bevorderen van sociale contacten en participatie in de samenleving. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ondersteuning wordt geboden bij het leggen en onderhouden van contacten, het vinden van passende dagbesteding, of het deelnemen aan sociale activiteiten.

  3. Geestelijke gezondheid: Bij geestelijke gezondheid gaat het om het bieden van ondersteuning bij psychische problemen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ondersteuning wordt geboden bij het omgaan met angst, somberheid, of eenzaamheid.

  4. Fysieke gezondheid: Bij fysieke gezondheid gaat het om het bieden van ondersteuning bij lichamelijke beperkingen of ziektes. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ondersteuning wordt geboden bij het regelen van hulpmiddelen, het plannen van medische afspraken, of het leren omgaan met een chronische ziekte.

  5. Wonen: Bij wonen gaat het om het bieden van ondersteuning bij het behouden van een veilige en gezonde woonsituatie. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat er ondersteuning wordt geboden bij het regelen van aanpassingen aan de woning, het zoeken naar een geschikte woonruimte of het beheren van de huishouding.

  6. Werk en inkomen: Hierbij gaat het om het bieden van ondersteuning bij het vinden van werk of het behouden van werk, bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij het schrijven van sollicitatiebrieven, het opstellen van een CV of het leren van nieuwe vaardigheden. Daarnaast kan er ondersteuning worden geboden bij het regelen van financiële zaken, zoals het aanvragen van toeslagen of het opstellen van een budgetplan.

  7. Vervoer: Hierbij gaat het om het bieden van ondersteuning bij het regelen van vervoer, bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij het plannen van reizen, het regelen van vervoer van en naar medische afspraken of het leren gebruiken van het openbaar vervoer.
  8. Vrije tijd en recreatie: Hierbij gaat het om het bieden van ondersteuning bij het vinden van geschikte vrijetijdsactiviteiten en het stimuleren van participatie in de samenleving, bijvoorbeeld door het bieden van ondersteuning bij het zoeken naar een hobby, het deelnemen aan sportactiviteiten of het bezoeken van culturele evenementen.

Door op deze verschillende leefgebieden ondersteuning te bieden, kunnen wij bijdragen aan het bevorderen van de zelfstandigheid, participatie en kwaliteit van leven van de cliënt.